Jdi na obsah Jdi na menu

Přihláška na kurz NJ

Na kurzy se zájemci přihlašují pomocí této elektronické přihlášky nebo vyplněním tiskopisu „Přihláška na kurz“. Přihlášky se osobně předají buď v sídle společnosti, nebo pověřenému pracovníkovi. Každá přihláška dostane evidenční číslo, které bude zároveň sloužit jako variabilní symbol při platebním styku.
Platby probíhají 14 dní před zahájením kurzu a to buď do pokladny společnosti hotově, nebo bez hotovostní platbou či poštovní složenkou. Při zahájení kurzu se účastník prokáže dokladem o zaplacení. Při zrušení účasti na kurzu týden před zahájením, je kurzovné vráceno v plné výši, při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek ve výši 20 % kurzovného.

Cenové zvýhodnění kurzů:
UNO    při objednání kurzu každého zvlášť je jednotná cena 2.300Kč
DUO    při objednání kurzu např.(Z1+Z2 nebo Z2+Z3) je jednotná cena 4.200Kč (2.100Kč)
TRIO    při objednání kurzu např.(Z1+Z2+Z3) je jednotná cena 5.700Kč (1.900Kč)

Výhodou při objednání kombinace TRIO ušetříte celkem 1.200Kč, kurzy na sebe plánovaně navazují jak obsahem, tak termíny.

 

PŘIHLÁŠKA NA KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA

Objednávkový formulář - pro objednávku prosím vyplňte tento formulář

Fakturační údaje (je třeba vyplnit položky označené hvězdičkou) 

 Titul*    

Jméno*    

Přijmení*  

Firma*    

Ulice*     

Město*      PSČ*  

Telefon* 

E-mail*    

Platba*    Hotově   BU převodem   Číslo účtu*   

IČ           Datum narození* 

DIČ      

 

NABÍDKA KURZŮ* zaškrtněte vybraný kurz a cenové zvýhodnění

 Z1     MP1     SP1             UNO

 Z2     MP2     SP2             DUO

 Z3     MP3     SP3             TRIO

Doplňující informace

ROZSAH KURZŮ: 13 x 90 min. týdně
OTEVŘENÍ KURZŮ: min. 7 účastníků

ZAČÁTEK KURZŮ OD 17:00 hod.
                
Účastník kurzu na závěr obdrží potvrzení o absolvování.
Kurz je zakončen výstupním testem, který prověří získané znalosti a řečové dovednosti všech účastníků dle dané jazykové úrovně (testy odpovídají standardům jazykových úrovní dle SERR). Po ukončení kurzu účastník od lektora získá na základě svých výsledků doporučení pro další studium.