Jdi na obsah Jdi na menu

Mzdové účetnictví a personalistika

 • manag-c_logo_ucto_-pro-web.jpgspravování personalistiky pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činností, osobní dotazníky, prohlášení k dani z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků,
 • zajištění výstupů pro splnění ohlašovacích a oznamovacích povinností: finanční úřad, okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny,
 • zpracování měsíčních mezd na základě podkladů dodaných klientem,
 • srážky ze mzdy (exekuce, ostatní srážky ze mzdy),
 • náhrady mzdy během dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců,
 • agenda dávek nemocenského pojištění: dočasná pracovní neschopnost, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství
 • zpracování podkladů pro zaúčtování mezd včetně jejich zaúčtování
 • zpracování tiskových výstupů: měsíční rekapitulace mezd, výplatní pásky, výplatnice mezd, srážky ze mzdy, příkazy k platbám, event. dalších sestav dle požadavků klienta,
 • zpracování přehledů o sociálním a zdravotním pojištění místně příslušným okresním správám sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám,
 • zpracování ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • zpracování agendy zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
 • v případě zájmu klienta předání výstupů přímo na FÚ, OSSZ i zdravotní pojišťovny

 

Kontakt:

Jiřina Lukášková
jednatelka, vedoucí oddělení
tel.: +420 374 616 751
GSM:+420 731 460 269
Email: lukaskova@managc.cz