Jdi na obsah Jdi na menu

Vedení účetnictví

manag-c_logo_ucto_-pro-web.jpg

Úvod

Společnost MANAG již od svého založení v roce 1991 nabízí služby v oblasti ekonomického, daňového a účetního servisu.

Tento servis nabízíme jak pro právnické a fyzické subjekty, tak i různá občanská sdružení a neziskové organizace.

Účetnictví je vedeno na moderní platformě ekonomicko-informačním a účetním systému PREMIER –  www.premier.cz. Tento systém umožňuje elektronickou komunikaci včetně komunikace  s úřady a bankovním sektorem.

Naši pracovníci přistupují individuelně ke každému zákazníkovi dle jeho potřeb a požadavků.

 

Služby

 

V rámci vedení účetnictví nabízíme následující služby :

  • finanční účetnictví
  • mzdové účetnictví + personalistika
  • průběžné zpracování daňových přiznání a statistických výkazů
  • zastupování před úřady na základě plné moci při plnění oznamovacích a ohlašovacích povinností a při kontrolách prováděných těmito úřady.
  • rekonstrukce účetnictví
  • zpracování podnikatelských záměrů, ekonomické poradenství

Vedením účetnictví zajišťujeme:

  • základní podklady předepsané zákonem pro plnění povinnosti vůči státu, zejména v oblasti daní a odvodů
  • dáváme subjektu informaci o stavu jeho hospodaření, majetku, pohledávkách a závazcích.
  • Zároveň při správném nastavení (střediska, provoz, výkony, činnosti) je možné průběžně získávat manažerské informace sloužící ke správnému rozhodování vedení subjektu.


Záruky

Naši pracovníci se neustále oborově vzdělávají a získané poznatky okamžitě promítají do své práce. Pokud bychom přesto způsobili naší činností škodu, jsme profesně pojištěni až do výše 500.000 Kč za každou pojistnou událost.

Ceny

Cena za služby je dohodnuta individuálně podle odborné náročnosti, rozsahu služeb a množství práce.

Kontakt:

Jiřina Lukášková
jednatelka,  vedoucí oddělení
tel.:    +420 374 616 751
GSM:  + 420 731 460 269
Email: lukaskova@managc.cz