Jdi na obsah Jdi na menu

KONVERZACE OBECNÁ

Kurz se hodí zejména pro všechny budoucí uchazeče o zaměstnání v německy mluvících zemích. Součástí kurzu je nácvik dalších nutných dovedností jako např. seznamování, small-talk, přijímací pohovor atd. Náplní kurzu je i zlepšování obecných jazykových znalostí a řečových dovedností, které jsou nepostradatelnou součástí pro absolvování kurzu.

ROZSAH KURZŮ: 13 x 90 min. týdně (20 hodin)

ZAČÁTEK KURZŮ OD 17:00 hod. nebo od 18:45 hod. - bude upřesněno.

Přihláška ke stažení - PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ SK 2012-13

 
KURZ KO
 
Termín
13.09.2012
06.12.2012
 
Cena 2.300Kč

Speciální kurz německého jazyka je zaměřený především na komunikaci o obecných konverzačních tématech každodenního života. Tematicky se jedná o cestování, kulturu, volný čas, domácnost, německy mluvící země, média, domov, práci, módu, bydlení atd. Kurz rozvíjí jazykové znalosti a řečové dovednosti účastníků na bázi tréninku rozmanitých běžných každodenních situací (telefonování, rozhovor, žádost o radu, mail, rezervace dovolené…). Součástí kurzu je i nácvik písemné formy daných textů, porozumění čtenému a trénink nutných gramatických obratů.

Cílem je rozvíjet řečové dovednosti účastníků kurzu na bázi nácviku praktického použití v modelových situacích každodenního života, rozšiřování slovní zásoby a seznámení s německy mluvícími zeměmi a jejich zvyklostmi.

Vstup do kurzu za předpokladu ovládání jazyka na úrovni SERR A2. Doporučujeme si ověřit své znalosti v krátkém  testu.

 Znalostní test A2      Správné odpovědi