Jdi na obsah Jdi na menu

Přihláška na kurzy v ML

Nezisková organizace I.V. - Managc o.p.s převzala po panu Mgr. J.Gracovi výuku jazyků v učebně na adrese: Chebská 1, 353 01 Mariánské Lázně. 

Na kurzy se zájemci přihlašují pomocí této elektronické přihlášky nebo vyplněním tiskopisu „PŘIHLÁŠKA NA KURZ - AJ, NJ, RJ“. Při zrušení účasti na kurzu týden před zahájením, je kurzovné vráceno v plné výši, při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek ve výši 20 % kurzovného.

Pokyny
a) uveďte prosím veškeré údaje a zaškrtněte Vámi vybraný jazykový kurz
b) přihlaste se přes níže uvedenou elektronickou přihlášku, nebo zašlete vyplněnou v papírové formě do 7. 9. 2012 na adresu Manag I.V., Kyjovská 637, 348 15 Planá
c) přihláška je závazná pro celý školní rok (40 hodin)
d) výuka probíhá v odpoledních a podvečerních hodinách v učebně po panu Gracovi v Mar. Lázních, Chebská ul. 1, 40 x 60 min. týdně/ školní rok
e) kurzy začínají v týdnu od 17. 9. 2012, doba konání kurzu Vám bude sdělena v týdenním předstihu
f) učebnice dle dohody na úvodní hodině

Platební podmínky: cena kurzu činní celkem 3200 Kč  - rozsah kurzů: 40 x 60 min. týdně
 
Způsob platby:

  • kurz zaplatím celý najednou: 3200 Kč na účet 0-22707920/8030 do 14. 9. 2012
  • kurz uhradím ve dvou splátkách: na účet 0-22707920/8030 
    • 1. splátka 1600 Kč je splatná do 14. 9. 2012,
    • 2. splátka 1600 Kč je splatná do 30. 11. 2012 
  • Při nedodržení termínu jednotlivých splátek bude účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky po splatnosti za každý kalendářní den prodlení.

Dále souhlasím s tím, že jsem porozuměl tomuto sdělení a budu se řídit zde uvedenými platebními podmínkami.

Objednávkový formulář - pro objednávku prosím vyplňte tento formulář

PŘIHLÁŠKA NA KURZ - AJ, NJ, RJ ke stažení zde

 

Elektronická přihláška - prosíme vyplňte

Titul*     

Jméno*  

Přijmení*

Firma*     

Ulice*    

Město*   PSČ*

Telefon*

E-mail*   

Platba* Hotově BU převodem   Číslo účtu*

Celá platba 3.200Kč Na 2 splátky po 1600Kč

IČ   Datum narození*  

DIČ

NABÍDKA KURZŮ* zaškrtněte vybraný kurz

 AJ  začátečníci   mírně pokročilí  středně pokročilí

 NJ  začátečníci   mírně pokročilí  středně pokročilí

 RJ  začátečníci   mírně pokročilí  středně pokročilí

Doplňující informace

ROZSAH KURZŮ: 40 x 60 min. týdně
OTEVŘENÍ KURZŮ: min. 11 účastníků

ZAČÁTEK KURZŮ OD 17:00 hod.

Účastník kurzu na závěr obdrží potvrzení o absolvování.
Kurz je zakončen výstupním testem, který prověří získané znalosti a řečové dovednosti všech účastníků dle dané jazykové úrovně (testy odpovídají standardům jazykových úrovní dle SERR). Po ukončení kurzu účastník od lektora získá na základě svých výsledků doporučení pro další studium.