Jdi na obsah Jdi na menu

Středně pokročilí - cíl B1 dle SERR

JAZYKOVÉ KURZY - NĚMECKÝ JAZYK

Určený pro středně pokročilé - absolventy úrovně A2 dle SERR
Navazující kurz německého jazyka pro středně pokročilé – absolventy úrovně A2 dle SERR – je zaměřen především na kontinuální rozvoj, upevňování a další rozšiřování již velmi široké škály získaných jazykových prostředků a dovedností. Tematickou i gramatickou progresí bude po absolvování všech tří částí – trimestrů – kurzu stupeň ovládání jazyka odpovídat úrovni B1 dle požadavků Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka probíhá ve skupinách od 6 zájemců.

Cenové zvýhodnění kurzů:
UNO při objednání kurzu každého zvlášť je jednotná cena 2.300Kč
DUO při objednání kurzu (SP1+SP2 nebo SP2+SP3) je jednotná cena 4.200Kč (2.100Kč)
TRIO při objednání kurzu (SP1+SP2+SP3) je jednotná cena 5.700Kč (1.900Kč)

Výhodou při objednání kombinace TRIO ušetříte celkem 1.200Kč, kurzy na sebe plánovaně navazují jak obsahem, tak termíny.

ROZSAH KURZŮ: 13 x 90 min. týdně (20 hodin)

ZAČÁTEK KURZŮ OD 17:00 hod.

Přihláška ke stažení - PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ 2012 - 2013

 
KURZ SP1
 
 
 
Termín
10.09.2012
03.12.2012
 
 
 
Cena 2.300Kč

Kurz SP1 pro středně pokročilé plynule navazuje na kurz MP3 a zahrnuje nácvik a další rozvíjení a upevňování řečových dovedností a jazykových znalostí z kurzu MP3. Soustřeďuje se na kombinování nabytých komunikačních schopností v různých situacích denního života. V rámci výuky se účastník setká s těmito gramatickými strukturami: vedlejší věty, préteritum nepravidelných sloves, konjunktiv II, příslovce v pozici spojky, infinitiv s zu. Účastník kurzu se naučí hovořit o denních problémech, okomentuje rozličné informace, vypráví o sobě a svých nápadech, dokáže převyprávět příběh, hovořit o německé historii, odůvodnit svůj názor, dát radu, komunikovat v bance či na policii, porozumět německým příslovím, složitějším autentickým textům atd.

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: příběhy, okamžiky v lidském životě a historii, stres, muži a ženy.

 
 
KURZ SP2
 
 
 
Termín
10.12.2012
18.03.2013
 
 
 
Cena 2.300Kč

Kurz SP2 pro středně pokročilé plynule navazuje na kurz SP1 a zahrnuje nácvik a další rozvíjení a upevňování řečových dovedností a jazykových znalostí z kurzu SP1. Soustřeďuje se na kombinování získaných jazykových prostředků, jako např. konjunktiv II, skloňování přídavných jmen, infinitiv s zu s novými strukturami vedlejších vět, budoucím časem, párovými spojkami apod. do vyšších celků. Účastník kurzu se naučí hovořit o klimatu a počasí, historii regionu, partnerských problémech, škole a práci, přáních, porozumí mediálním zprávám, popíše globální problémy, dokáže udělat prognózu, vyjádří souhlas či nesouhlas, okomentuje situaci, porozumí, vyřeší a rozpozná konflikt, nacvičí si rozpoznávání dialektů, naučí se používat slovní zásobu z oblasti průmyslu, pojištění atd.

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: města v Německu, škola a učení, životní prostředí, chování.

 
 
KURZ SP3
 
 
 
Termín
21.03.2013
13.06.2013
 
 
 
Cena 2.300Kč

Kurz SP3 pro středně pokročilé plynule navazuje na kurz SP2 a zahrnuje nácvik a další rozvíjení a upevňování řečových dovedností a jazykových znalostí z kurzu SP2. Soustředí se na rozšiřování již velmi širokých řečových dovedností a jazykových znalostí. Vychází z obsáhlé škály jazykových znalostí a upevňuje veškeré nutné struktury k dosažení pokročilé jazykové úrovně B1. Kurz se koncentruje na všeobecnou problematiku generačních problémů a světa kolem nás včetně seznámení se s fungováním Evropské unie a s ní spojeným tématem migrace. Účastník kurzu umí pohovořit o různých etapách života, problémech, nadějích a strachu, porozumí literárnímu textu, diskutuje o konfliktech, vyjádří domněnku, popíše evropské instituce, vyjádří opak či alternativu atd.

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: generace, migrace, Evropa a politika.