Jdi na obsah Jdi na menu

Úplní začátečníci - cíl A1 dle SERR

JAZYKOVÉ KURZY - NĚMECKÝ JAZYK

Pro úplné začátečníky
Kurz německého jazyka pro začátečníky se orientuje zejména na nácvik prvotních komunikačních schopností v německém jazyce. Je zaměřen především na získání základních řečových dovedností, které svou komplexností budou po absolvování všech tří částí – trimestrů – kurzu odpovídat jazykové úrovni A1 dle požadavků Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka probíhá ve skupinách od 6 zájemců.

Cenové zvýhodnění kurzů:
UNO při objednání kurzu každého zvlášť je jednotná cena 2.300Kč
DUO při objednání kurzu (Z1+Z2 nebo Z2+Z3) je jednotná cena 4.200Kč (2.100Kč)
TRIO při objednání kurzu (Z1+Z2+Z3) je jednotná cena 5.700Kč (1.900Kč)

Výhodou při objednání kombinace TRIO ušetříte celkem 1.200Kč, kurzy na sebe plánovaně navazují jak obsahem, tak termíny.

ROZSAH KURZŮ: 13 x 90 min. týdně (20 hodin)

ZAČÁTEK KURZŮ OD 17:00 hod.

Přihláška ke stažení - PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ 2012 - 20123

 
KURZ Z1
 
Termín
13.09.2012
06.12.2012
 
Cena 2.300Kč

Kurz Z1 pro úplné začátečníky zahrnuje prvotní seznámení s německým jazykem a životem v německy mluvících zemích. Účastnící kurzu se seznamují s nácvikem a rozvojem svých řečových dovedností, naučí se zahájit rozhovor, seznámit se, objednat si v kavárně, hovořit o městech a pamětihodnostech, stručně vyhodnotit graf, porozumět základním informacím nejen při telefonování, napsat o sobě stručný text, popsat byt a hovořit o lidech a věcech a mnoho dalšího.

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: první kontakty, rozhovory v kavárně, komunikace v jazykovém kurzu, jazyky a pamětihodnosti v Evropě a bydlení.

 
KURZ Z2
 
Termín
13.12.2012
14.03.2013
 
Cena 2.300Kč

Kurz Z2 plynule navazuje na předcházející Z1. Soustředí se na rozvoj již získaných základních řečových dovedností a jazykových znalostí z kurzu Z1. Komunikační dovednosti jsou procvičovány v situacích, v nichž jsou kontinuálně upevňovány již nabyté gramatické struktury a současně rozšiřovány o nové. Účastníci kurzu dokážou popsat svůj denní program, sjednat a domluvit si schůzku, omluvit se za zpoždění, hovořit o svém zaměstnání, zeptat se na cestu, orientovat se v domě, vyhodnotit statistiku, napsat pohlednici, vyprávět o zájezdu a mnoho dalšího.

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: termíny, orientace, povolání a Berlín.

 
KURZ Z3
 
Termín
21.03.2013
13.06.2013
 
Cena 2.300Kč

Kurz Z3 plynule navazuje na předcházející Z2. Soustředí se na rozvoj již získaných řečových dovedností a jazykových znalostí z kurzu Z2. Na základě již mírně pokročilé znalosti gramatických struktur je možný plynulý přechod k rozvíjení
a upevňování minulého času a přídavných jmen, která účastníkovi kurzu umožňují sestavit již komplikovanější větné struktury pro písemné vyjádření, porozumění informacím o počasí, nazvat části těla, hovořit o jídle, dovolené, popsat nehodu, dát radu nebo doporučení, nakupovat, hovořit o módě, barvách a stravovacích zvyklostech, zeptat se na cenu a mnoho dalšího.

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: prázdniny a dovolená, jídlo a pití, oblečení a počasí, tělo a zdraví.