Jdi na obsah Jdi na menu

Přihláška na speciální kurz NJ

Na kurzy se zájemci přihlašují pomocí této elektronické přihlášky nebo vyplněním tiskopisu „Přihláška na kurz“. Přihlášky se osobně předají buď v sídle společnosti, nebo pověřenému pracovníkovi. Každá přihláška dostane evidenční číslo, které bude zároveň sloužit jako variabilní symbol při platebním styku.
Platby probíhají 14 dní před zahájením kurzu a to buď do pokladny společnosti hotově, nebo bez hotovostní platbou či poštovní složenkou. Při zahájení kurzu se účastník prokáže dokladem o zaplacení. Při zrušení účasti na kurzu týden před zahájením, je kurzovné vráceno v plné výši, při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek ve výši 20 % kurzovného.

Ceník kurzů:

Kurz CV ŽIVOTOPIS               cena 2.500Kč  NOVINKA NA TRHU JEDINEČNÝ PRODUKT
Kurz KONVERZACE OBECNÁ   cena 2.300Kč
Kurz KONVERZACE PROFESNÍ cena 2.300Kč


PŘIHLÁŠKA NA KURZ NĚMECKÉHO JAZYKA

Objednávkový formulář - pro objednávku prosím vyplňte tento formulář

Fakturační údaje (je třeba vyplnit položky označené hvězdičkou)

Jméno*   

Přijmení*    Titul*

Firma*    

Ulice*      

Město*      PSČ*  

Telefon* 

E-mail*   

Platba*    Hotově   BU převodem   Číslo účtu*  

IČ          Datum narození*  

DIČ    

NABÍDKA KURZŮ* zaškrtněte vybraný kurz

 CV ŽIVOTOPIS

 KO KONVERZACE OBECNÁ

 KP KONVERZACE PROFESNÍ

Doplňující informace

 ROZSAH KURZŮ: 13 x 90 min. týdně
OTEVŘENÍ KURZŮ: min. 7 účastníků

ZAČÁTEK KURZŮ OD 17:00 hod. nebo od 18:45 hod. - bude upřesněno.
                
Účastník kurzu na závěr obdrží potvrzení o absolvování.
Kurz je zakončen výstupním testem, který prověří získané znalosti a řečové dovednosti všech účastníků dle dané jazykové úrovně (testy odpovídají standardům jazykových úrovní dle SERR). Po ukončení kurzu účastník od lektora získá na základě svých výsledků doporučení pro další studium.