Jdi na obsah Jdi na menu

Mírně pokročilí - cíl A2 dle SERR

JAZYKOVÉ KURZY - RUSKÝ JAZYK

Pro  mírně pokročilé - absolventy úrovně A1 dle SERR
Navazující kurz ruského jazyka pro mírně pokročilé – absolventy úrovně A1 dle SERR – je zaměřen především na další rozšiřování slovní zásoby z nejrůznějších oblastí každodenního života, stejně jako na upevňování gramatických poznatků a jejich prohlubování.

Cílem je naučit účastníky kurzu pohovořit o cestování a životě v cizích zemích, konverzovat o svém programu na týden, domluvit si návštěvu,  reagovat na telefonický rozhovor a seznámit se s ruskými reáliemi.  Po absolvování všech tří částí  kurzu – trimestrů –  je cílem dosáhnout jazykové úrovně A2 dle požadavků Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 

Cenové zvýhodnění kurzů:
UNO při objednání kurzu každého zvlášť je jednotná cena 2.300Kč
DUO při objednání kurzu (MP1+MP2 nebo MP2+MP3) je jednotná cena 4.200Kč (2.100Kč)
TRIO při objednání kurzu (MP1+MP2+MP3) je jednotná cena 5.700Kč (1.900Kč)

Výhodou při objednání kombinace TRIO ušetříte celkem 1.200Kč, kurzy na sebe plánovaně navazují jak obsahem, tak termíny.

ROZSAH KURZŮ: 13 x 90 min. týdně (20 hodin)

ZAČÁTEK KURZŮ OD 17:00 hod.

Přihláška ke stažení - PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ 2011 - 2012

 
KURZ MP1
 
Termín
19.09.2011
12.12.2011
  
Cena 2.300Kč

Kurz MP1 pro mírně pokročilé upevňuje již získané řečové dovedností a jazykové znalosti a dále je rozvíjí. Pozornost je soustředěna na komunikaci v oblasti cestování a porovnání stylu života u nás a v cizích zemích. V gramatické oblasti je důraz kladen správné skloňování podstatných jmen mužského rodu a osvojení si pravidel minulého času.
 

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: cestování a informace o vybraných státech – jejich obyvatelé, jazyky, zvyklosti, gastronomie.

 
KURZ MP2
 
Termín
9.1.2012
2.4.2012
 
Cena   2.300Kč

Kurz MP2 plynule navazuje na předcházející MP1. Soustředí se na rozvoj již získaných základních řečových dovedností a jazykových znalostí z kurzu MP1. Účastníci kurzu nacvičují řečové dovednosti pro situace spojené s pozváním na návštěvu a její přípravou. Seznámí se s dny v týdnu a měsíci v roce, sestaví svůj program na týden a budou umět popsat specifika jednotlivých ročních období. V gramatice zvládnou tvoření budoucího času a účelových vět.
 

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: návštěva a příprava na ni, dny v týdnu, měsíce v roce, můj program na týden.

  
KURZ MP3
 
Termín
9.4.2012
2.6.2012
  
Cena 2.300Kč

Kurz MP3 plynule navazuje na předcházející MP2. Soustředí se na rozvoj již získaných řečových dovedností a jazykových znalostí z kurzu MP2 a na jejich rozvíjení. Účastnící kurzu se naučí reagovat na telefonický rozhovor, budou umět koupit dárek pro své nejbližší a zdůvodnit jeho volbu, dokážou vyjádřit přání a formulovat své názory. Osvojí si skloňování osobních zájmen a podstatných jmen ženského rodu, budou umět počítat do 100. 
 

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: telefonování, nákupy, obchody.