Jdi na obsah Jdi na menu

Přihláška na kurz RJ

Na kurzy se zájemci přihlašují pomocí této elektronické přihlášky nebo vyplněním tiskopisu „Přihláška na kurz“. Přihlášky se osobně předají buď v sídle společnosti, nebo pověřenému pracovníkovi. Každá přihláška dostane evidenční číslo, které bude zároveň sloužit jako variabilní symbol při platebním styku.
Platby probíhají 14 dní před zahájením kurzu a to buď do pokladny společnosti hotově, nebo bez hotovostní platbou či poštovní složenkou. Při zahájení kurzu se účastník prokáže dokladem o zaplacení. Při zrušení účasti na kurzu týden před zahájením, je kurzovné vráceno v plné výši, při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek ve výši 20 % kurzovného.

Cenové zvýhodnění kurzů:
UNO při objednání kurzu každého zvlášť je jednotná cena 2.300Kč
DUO při objednání kurzu např.(Z1+Z2 nebo Z2+Z3) je jednotná cena 4.200Kč (2.100Kč)
TRIO při objednání kurzu např.(Z1+Z2+Z3) je jednotná cena 5.700Kč (1.900Kč)

Výhodou při objednání kombinace TRIO ušetříte celkem 1.200Kč, kurzy na sebe plánovaně navazují jak obsahem, tak termíny.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ RUSKÉHO JAZYKA

Objednávkový formulář - pro objednávku prosím vyplňte tento formulář

Fakturační údaje (je třeba vyplnit položky označené hvězdičkou)

   

Jméno*   

Přijmení* Titul*

Firma*     

Ulice*      

Město*     PSČ*

Telefon*  

E-mail*   

Platba* Hotově BU převodem Číslo účtu*      

IČ         Datum narození*  

DIČ    

 

NABÍDKA KURZŮ* zaškrtněte vybraný kurz a cenové zvýhodnění

Z1 MP1 SP1 UNO

Z2 MP2 SP2 DUO

Z3 MP3 SP3 TRIO

Doplňující informace

 

ROZSAH KURZŮ: 13 x 90 min. týdně
OTEVŘENÍ KURZŮ: min. 7 účastníků

ZAČÁTEK KURZŮ OD 17:00 hod.

Účastník kurzu na závěr obdrží potvrzení o absolvování.
Kurz je zakončen výstupním testem, který prověří získané znalosti a řečové dovednosti všech účastníků dle dané jazykové úrovně (testy odpovídají standardům jazykových úrovní dle SERR). Po ukončení kurzu účastník od lektora získá na základě svých výsledků doporučení pro další studium.