Jdi na obsah Jdi na menu

Úplní začátečníci - cíl A1 dle SERR

JAZYKOVÉ KURZY – RUSKÝ JAZYK

Pro úplné začátečníky
Kurz ruského jazyka pro začátečníky se orientuje na získání elementárních dovedností v ruštině, klade důraz na nácvik ruského písma a zvládnutí základních pravidel výslovnosti, poskytuje poučení o ruské gramatice a pravopisu v porovnání s mateřským jazykem. Cílem kurzu je naučit se číst jednoduchý text v tištěné i psané podobě ruské azbuky, aktivně ovládat psanou azbuku, porozumět základním otázkám a dát na ně jednoduchou odpověď. Po absolvování všech tří částí  kurzu – trimestrů –  je cílem dosáhnout jazykové úrovně A1 dle požadavků Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
 

Cenové zvýhodnění kurzů:
UNO při objednání kurzu každého zvlášť je jednotná cena 2.300Kč
DUO při objednání kurzu (Z1+Z2 nebo Z2+Z3) je jednotná cena 4.200Kč (2.100Kč)
TRIO při objednání kurzu (Z1+Z2+Z3) je jednotná cena 5.700Kč (1.900Kč)

Výhodou při objednání kombinace TRIO ušetříte celkem 1.200Kč, kurzy na sebe plánovaně navazují jak obsahem, tak termíny.

ROZSAH KURZŮ: 13 x 90 min. týdně (20 hodin)

ZAČÁTEK KURZŮ OD 17:00 hod.

Přihláška ke stažení - PŘIHLÁŠKA DO KURZŮ 2012 - 2013

 

 
KURZ Z1
 
 
Termín
13.09.2012
06.12.2012
 
 
Cena 2.300Kč
 

Kurz Z1 pro úplné začátečníky zahrnuje základní seznámení s ruským jazykem a životem v Ruské federaci. Účastnící kurzu se seznamují s ruskou azbukou a naučí se ji číst v tištěné i psané podobě. Osvojí si  základy výslovnosti, naučí se společenské fráze při představování a seznamování, pohovoří stručně o sobě.
 

Cílem je zvládnutí azbuky, základů výslovnosti a gramatiky, aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: pozdravy, představování a  komunikace v jazykovém kurzu.

 
 
KURZ Z2
 
 
Termín
 13.12.2012
14.03.2013
 
 
Cena 2.300Kč

Kurz Z2 plynule navazuje na předcházející úroveň Z1. Soustředí se na procvičování znalostí azbuky a na rozvoj již získané slovní zásoby z kurzu Z1. Komunikační dovednosti jsou procvičovány a rozvíjeny na základě nově získaných gramatických vědomostí (sloveso „mít“, vyjádření neurčitosti, základní a řadové číslovky 1-20, časování sloves I). Účastníci kurzu dokážou popsat svůj pokoj, hovořit o své rodině a zaměstnání, vyjmenovat domácí zvířata a mnoho dalšího.
 

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: rodina, profese, domácí zvířata
 

 
 
KURZ Z3
 
  
Termín
21.03.2013
13.06.2013
 
 
Cena 2.300Kč

Kurz Z3 plynule navazuje na slovní zásobu, gramatiku a získané poznatky z kurzů předcházejících. Soustředí se na zdokonalení výslovnosti. Na základě již zvládnutého časování sloves I si účastníci osvojí časování II a složitější tvary sloves se změnou kmenové souhlásky. Pozornost bude věnována osobním zájmenům a používání přídavných jmen, aby účastníci kurzu mohli sestavovat již  komplikovanější věty. Porovnají získané informace o městech Moskva a Praha, dokážou pohovořit o nákupech, budou se moci ubytovat v hotelu a komunikovat s jeho zaměstnanci. 
 

Cílem je aktivní rozvoj komunikačních dovedností na základě těchto tematických oblastí: Praha a Moskva, nákupy, hotel – služby, zaměstnanci, odborné fráze.