Jdi na obsah Jdi na menu

VU3V úvod

VIRTUÁLNÍ   UNIVERZITA   TŘETÍHO VĚKU (VU3V)

Přihláška Astronomie pilotní semestrwww.e-senior.cz

 
Studium pro seniory – přednášky poskytuje a garantuje Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta. Univerzita garantuje odbornou úroveň.
Studium a skupinové přednášky  se uskuteční v přednáškové místnosti společnosti MANAG, Kyjovská 637, 348 15 Planá

Podmínky studia :
 
 • Statut důchodce (senior,osoby se sníženou pracovní schopností a ostatní 50+)
 • Registrace písemnou přihláškou v Manag, Kyjovská 637, 348 15 Planá
 • Účast na  přednáškách  a dodržování  daných  pravidel

Způsob výuky :
 
 • Senioři společně shlédnou každých 14 dní natočené přednášky, následuje společná diskuze a kolektivní  test k ověření pochopení výkladu. Dalších 14 dní je určen k samostudiu – v celém kolektivu, ve skupinkách či individuálně. Nejasnosti se na příští přednášce objasňují.
 • Účastník sleduje přednášku  v  kolektivu přenosem z internetu na plátno.
 • Po ukončení semestru a splnění daných podmínek o studiu proběhne slavnostní ukončení a předání  pamětních listů o absolvování  daného semestru.
 • Po ukončení 6 semestrů (nezávisle na čase) obdrží senior v aule ČZU v Praze na slavností promoci Osvědčení o absolvování Virtuální U3V.

Studijní program :
 

Pilotní semestr  - ASTRONOMIE  (4 přednášky)

Přednášky zahrnují výtvarné a umělecké řešení slunečních hodin od antiky po
současnost a představení slavných astronomů rudolfínské doby
   
Téma je zvoleno pro všechny začínající studenty  a  slouží především k pochopení  systému studia  a ověření způsobu  přijatelnosti pro seniory.
Pilotní semestr je pro seniory za 200 Kč za  semestr..

Druhý semestr a další semestry obsahují 6 přednášek.
Další semestry jsou placeny 300 Kč za semestr.

Časová náročnost: cca 2 hodiny 1x za 14 dní
Další pokračující semestry budou zveřejněny v závěru pilotního semestru

Tříleté studium obsahuje  6 semestrů na zvolené téma:
 •     Lesnictví
 •    Využití informačních technologií
 •    Podporování rozhodování a řízení
 •    Vývoj a současnost Evropské unie
 •    Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
 •    Etika jako východisko z krize společnosti


Cíl projektu :
 • Zvýšit možnosti seniorů v rámci aktivního trávení volného času
 • Zvýšit vědomostní úroveň seniorů v rámci udržování duševní svěžesti
 •  Vlastní pocit sebeúcty , pravidelná   setkávání a diskuze o společných zájmech


Přihlášky se přijímají:
 • Přednášky se konají ve společnosti - Manag, Kyjovská 637, 348 15 Planá
 • Na kurzy se zájemci přihlašují vyplněním tiskopisu „Přihláška na kurz“.
 • Každá přihláška dostane evidenční číslo, které bude zároveň sloužit jako variabilní   symbol při platebním styku.
 • Poplatek za semestr se hradí ve společnosti Manag, Kyjovská 637, 348 15 Planá, každý účastník obdrží doklad o zaplacení.
 • Platby probíhají 7 dní před zahájením kurzu ve společnosti MANAG.
 
Při zahájení kurzu se účastník prokáže dokladem o zaplacení.


Na setkání se těžší   
   
Petr Nyč   
manažer projektu VU3V
tel.:    +420 728 945 804
e-mail:
pnyc@managc.cz